preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar

 

Upute razrednicima za vođenje razrednih odjela na početku školske godine

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama od rujna 2019. nalazi se OVDJE ( svakako treba izdvojiti ukidanje „Okvirnog vremenika pisanih provjera znanja”).

Prezentacija Pravilnika ( najvažnije ) nalazi se OVDJE.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi . Pročišćen tekst 2019.

 

Razrednici su dužni obaviti sljedeće poslove na početku školske godine:

- razrednici podatke o učenicima preuzimaju iz e-Matice u e-Dnevnik

- razrednici sređuju e-Dnevnik sa svim potrebnim unosima na početku školske godine

- provjeriti ispravnost podataka te provjeriti imaju li svi učenici CARnet-ovo korisničko ime i lozinku

 

Izabrati u razrednom odjelu:

1. Predsjednika razrednog odjela

2. Zamjenika predsjednika razrednog odjela

3. Blagajnika

4. Predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole

- obavezno podatke poslati ravnateljici na e-mail isti dan.

 


 

 • Pročitati i upoznati učenike s rasporedom sati, kalendarom rada, rasporedom školskog zvona, dežurstvom u razredu i mjestima informiranja : web Škole, oglasne ploče, tajništvo

 • Obavezno uputiti učenike o dežurstvu učitelja i zatvaranju školske zgrade

 • Uputiti učenike u najnovije mjere vezane za mobilne telefone ( mjesto pohrane i ostalo)

 • Za ulaz u školu isključivo se koriste glavni ulazi u zgradu ( isto vrijedi i za roditelje) koji se nalaze u školskom atriju, te ulaz za invalide jer s te strane staje autobus.

 • Pravila ponašanja u Školi – upoznati učenike na prvom satu razrednika s Kućnim redom škole kao i Kriterijima za ocjenjivanje vladanja učenika ( na stranici škole ), možete ga otvoriti OVDJE.

 • Upoznati učenike na prvom satu razrednika s pravilnicima i OBVEZNO isto unijeti u Zapisnik.

Pravilnici:

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera nalazi se OVDJE

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika OŠ I SŠ nalazi se OVDJE

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole nalazi se OVDJE.

Protokol o postupanju u slučajevima kada se učenik nedolično ponaša i /ili ometa nastavu. 

 • Nastavni plan, izborna nastava – upoznati učenike s popisom nastavnih predmeta, tjednom i godišnjem fondu sati te predmetnim nastavnicima.

 • Upisati izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika


 

Napomena: dobro bi bilo imati učeničku MAPU (koja sadrži sve bitne dokumente koje učenik i roditelj donosi razredniku, ispričnice, zamolbe, ispunjene obrasce i ostalo)


 

PRVI RODITELJSKI SASTANAK


Na prvome roditeljskom sastanku razrednik treba:
- predstaviti kalendar školske godine, praznike, i blagdane
- upoznati roditelje s članovima razrednog vijeća
- upoznati roditelje s mogućnostima uključivanja učenika u izvannastavne aktivnosti, izborne programe te dopunsku i dodatnu nastavu
- provjeriti podatke o učenicima, upozoriti na čuvanje svjedodžbi, ažurirati brojeve telefona
- upoznati s načinima naknade eventualne štete
- obavijestiti kad se daju informacije
- upoznati s Pravilnikom kućnom redu: dolazak u školu, odlazak iz škole, opravdavanje izostanaka, obavijesti o uspjehu
- najaviti izvanučioničku nastavu – odlasci u kazalište, školski izleti i slično
- predstaviti Protokol o nasilju, prijave i sumnje ( nalazi se na web stranici škole – Razrednici i stručna služba)
- predstaviti Pravilnik o ocjenjivanju
- obrazložiti, prema potrebi: specifične situacije u odjelu
- utvrditi interes za teme na roditeljskim sastancima i predstaviti plan razrednika
- organizirati izbor roditelja za člana vijeća roditelja u skladu sa zakonom

- uputiti roditelje na Kutak za roditelje koji se nalazi na web stranici škole ( isti sadrži obrasce odnosno opravdavanje izostanaka, obrazac za upis u izborni predmet, zahtjev za ispis iz izbornog predmeta te zamolbu za polaganje razrednog/predmetnog ispita; raspored individualnih informacija; kriterije za ocjenjivanje vladanja učenika,; raspored zvona; raspored školskog autobusa; školski jelovnik)


Prijedlog dnevnog reda:


- Upoznavanje s roditeljima
- Kalendar rada, raspored rada, raspored sati
- Školski kurikulum (nastavni predmeti, dopunska i dodatna nastava, predavači…)

- Pravilnici
- Načini praćenja i ocjenjivanja učenika. Vladanje. Izostajanje učenika s nastave
- Izbor predstavnika roditelja za Vijeće roditelja

 

 

IZOSTANCI S NASTAVE

 

Opravdavanje izostanaka:

a) izostanci zbog bolesti učenika

- opravdavaju se isključivo liječničkom ispričnicom neovisno o duljini trajanja

Postupak: učenik donosi liječničku ispričnicu razredniku najkasnije 7 dana od povratka u školu uz prethodnu obvezu roditelja da obavijesti razrednika prvog dana izostanka.

b) izostanci zbog drugih aktivnosti izvan škole ( sport, glazbena škola i drugo)

- roditelj podnosi pisanu zamolbu razredniku za planiranje odsustva, a nakon aktivnosti učenik u roku 7 dana donosi u školu službenu potvrdu od nositelja aktivnosti

c) izostanci zbog drugih privatnih razloga

- roditelj donosi pisanu zamolbu razredniku za izostanke do 3 dana, ravnatelju za izostanke do 7 dana, a Nastavničkom vijeću za izostanke do 15 dana

 

 

 

VIJEĆE RODITELJA – informacije

- raspravlja o pitanjima značajnim za život Škole te daje mišljenje i prijedloge o školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu rada Škole; radnom vremenu Škole, početku i završetku nastave i drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada; organiziranju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija; vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje; pritužbama na obrazovni rad; unapređenju obrazovnog rada, uspjehu učenika u obrazovnom radu; izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te drugim poslovima odredbama Statua i drugih općih akata Škole.

 

 

 

SADRŽAJ RADA RAZREDNIKA i PPT RAZREDNIK 

 

 • Izrada godišnjeg plana i programa rada razrednika

 • Upis podataka u razrednu knjigu na početku nastavne godine.

 • Označavanje radnih dana i rasporeda sati u dnevniku rada.

 • Ustroj redarske službe u odjelu

 • Skrb o radnoj disciplini, pravima i dužnostima svakog učenika u odjelu

 • Praćenje učeničkih izostanaka s nastave i njihovo opravdavanje

 • Sređivanje i upisivanje potrebnih podataka u Imeniku učenika i Dnevniku rada

 • Čuvanje namještaja i opreme u matičnoj učionici i ostalim školskim prostorijama

 • Pripremanje i izvedba sata razrednika

 • Pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka u dnevnik

 • Izrada razredničkog lista s pregledom uspjeha učenika i ostvarenja plana i programa u odjelu te popunjavanje statističkih tablica (polugodišnje i godišnje)

 • Sređivanje ocjena i pisanje izvještaja o uspjehu i vladanju učenika na kraju polugodišta i svjedodžaba na kraju nastavne i školske godine

 • Organizacija i praćenje predmetnih, razrednih, razlikovnih i popravnih ispita za učenike iz svog odjela

 • Upis podataka u matičnu knjigu na kraju nastavne i školske godine (za prvi razred i na početku školske godine)

 • Vođenje učeničkih mapa s odgovarajućim dokumentima i listama praćenja

 • Sređivanje razredne dokumentacije i učeničkih mapa na kraju školske godine

 • Suradnja s upravom škole, stručnim suradnicima u razvojnoj pedagoškoj službi, liječnicima i drugim stručnjacima izvan škole

 • Primanje roditelja jedan sat tjedno u određenom vremenu

 • Pozivanje roditelja u školu i suradnja s njima po potrebi.

 • Priprema i vođenje roditeljskih sastanaka.

 • Sudjelovanje u pripremi i vođenje izleta i ekskurzija.

 

Ravnateljica 

Debora Cukola Zeneral, prof. 

 


Kalendar
« Veljača 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Prikazani događaji

ŠKOLSKI LIST

DAN ŠKOLE

VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

 

ONLINE RASPORED SATI

FACEBOOK - KNJIŽNICA

VIRTUALNA KNJIŽNICA

E-LEKTIRE

ŠKOLSKI RADIO

GLAZBENA KUTIJICA

KORISNI LINKOVI
 

Albumi
CMS za škole logo
Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar / Rade Končara 72, HR-52450 Vrsar / os-vnazora-vrsar.skole.hr / ured@os-vnazora-vrsar.skole.hr
preskoči na navigaciju